Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

:Deklaracja dostępności architektonicznej i cyfrowej „a11y-wstep”:

Czcionka:

Deklaracja dostępności Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach

Miejsko_Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest zgodna z ustawą, BIP na razie nie jest zgodny obecnie jest w procesie zmiany.

Wyłączenia

 • BIP tymczasowo jest niezgodny. Zdjęcia nie mają podpisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Drejka.
 • E-mail: library_chorzele1@wp.pl
 • Telefon: 297515005

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MGBP w Chorzelach
 • Adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach, 06-330 Chorzele, ul. Ogrodowa 7.
 • E-mail: library_chorzele@wp.pl
 • Telefon: 502283807

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach jest częśćiowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, ponieważ posiada zewnętrzny podjazd dla wózków. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, wejście jest zadaszone i oświetlone. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość dla osób na wózkach. W budynku po wejściu znajduje się tablica informacyjna oraz strzałki kierunkowe. Korytarze posiadają zapewniony kontrast kolorystyczny ścian i podług i drzwi. Oświetlenie korytarza nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni. Drzwi posiadają czytelne oznaczenia oraz każda kondygnacja jest oznaczona numerami w widocznym miejscu. W razie konieczności Biblioteka posiada urządzenie wspomagające poruszanie się(schodolaz). Personel obiektu jest przeszkolony do obsługi osob z niepelnosprawnością oraz w zakresie ewakuacji osob z niepełnosprawnością. Na parterze znajduje się łazienka dla niepełnosprawnychBiblioteka znajduje się na piętrze budynku. Nie ma windy. Schody prowadzące do pomieszczeń biblioteki są wystarczająco szerokie i oświetlone. Komunikacja klientów z niepełnosprawnością odbywa się przy zastosowaniu metod alternatywnych. Polega to na telefonicznym poinformowaniu pracowników Biblioteki (nr. tel. podane są na stronie internetowej oraz drzwiach wejściowych) o chęci skorzystania z Biblioteki. Po takiej informacji Bibliotekarz schodzi na parter i ustala z klientem jakich usług oczekuje (wypożyczenie książki, zebranie informacji, usługi kserowania lub drukowania). Następnie po przygotowaniu wszystkich potrzebnych materialow prrzekazuje je klientowi. Takie same udogodnienia występują w Filiach Bibliotecznych MGBP w Chorzelach czyli: Filii Bibliotecznej dla Dzieci i Mlodzieży w Chorzelach, Filii Bibliotecznej w Krukowie, Zarębach i Duczyminie. Bibliototeki w Krukowie i Duczyminie nie posiadają lazienek dla niepełnosprawnych. Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Książki z dużym drukiem.

2. komputery z programem NVDA- W czytelniach wszystkich obiektów MGBP (Filiach Bibliotecznych) znajduje się po 1 komputerze  w którym zastosowany jest program NVDA. Program dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. 

Serwis jest rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA,
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• przełączniki zmiany układu strony
 

Inne informacje i oświadczenia

Pozostale udogodnienia planujemy wprowadzić stopniowo w najbliższym czasie.

Godziny otwarcia

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

poniedziałek-piątek 8:00 - 17:00

sobota 8:00 - 14:00

Filia dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach

poniedziałek 10:00 - 16:00

wtorek-piątek 9:00 - 17:00

sobota 8:00 - 15:00

Filia Biblioteczna w Zarębach

wtorek-czwartek 9:00 - 17:00

piątek 9:00 - 18:00

sobota 9:00 - 16:00

Filia Biblioteczna w Krukowie

środa 11:00 - 16:00

czwartek 12:00 - 17:00

piątek 11:00 - 19:00

sobota 12:00 - 20:00

niedziela 16:00 - 20:00

Filia Biblioteczna w Duczyminie

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny